Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Щука

Щуката (Esox lucius) е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води.

Среща се почти навсякъде — в Азия, Америка и Европа.

Описание

Щуката (Esox lucius) е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води.

Среща се почти навсякъде — в Азия, Америка и Европа.

Достига над 150см дължина на тялото и тегло до 20кг. Има сведения и за значително по-едри екземпляри. Официалният рекорд е 25кг и е поставен в езеро Греферн, Германия. Женските са обикновено доста по-едри от мъжките на една и съща възраст.

Ареалът на щуката е доста широк. Среща се до 1 500м надморско равнище. На места живее и в полусолени води. Среща се в стоящи, сладки води. Отсъства само в малките високопланински реки и потоци.

Любопитна подробност в разпространението на щуката е, че тя се среща във водоеми, които са отдалечени от реките. Това се дължи на факта, че хайверът на щуката е доста лепкав и се пренася от водоплаващите птици. При по-големи популации на щука във водоема тя е способна бързо да унищожава зарибителния материал. Но като цяло, ползата от щуката е по-голяма, тъй като тя унищожава най-вече болните и малоценни риби и направлява равновесието на екосистемата на водоема.

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org