Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Зандер (Бяла риба)

Бялата риба, наричана в някои райони на България също сулка и якбалък (Sander lucioperca), е вид хищна сладководна риба. Разпространена е във водоемите в България.

Бялата риба е ценен промишлен вид.

Описание

Бялата риба, наричана в някои райони на България също сулка и якбалък (Sander lucioperca), е вид хищна сладководна риба. Разпространена е във водоемите в България.

Родина на бялата риба са Източна Европа и Западна Азия, представена е успешно в Западна и Средна Европа, както и в някои части на САЩ. Обитава бавнотечащи реки, езера и язовири.

Тялото и главата са силно удължени. Има голяма уста, здрави челюсти и остри зъби.

Средната дължина на тялото е 50-90cm. Нараства бързо, достига 10-20kg при средно тегло 3-5kg. Отгоре е зеленикаво-кафява, страните са по-светли.

При младите риби се наблюдават тъмни вертикални черти. Броят на люспите в страничната линия е 80-90. Има две обособени гръбни перки, като предната има 1-2 твърди лъча и 13-17 меки лъча, а задната се състои от 19-24 меки лъча. По тях и по опашната перка минават ивици тъмни петна. Аналната перка има 2-3 твърди лъча и 11-12 меки лъча.

Бялата риба е ценен промишлен вид.

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org