Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Пъстърва

Пъстървата е една от храните, които е добре редовно да включваме в хранителното си меню. Подобно на сьомгата, пъстървата е изключително полезна, предимно заради високото си съдържание на омега-3 мастни киселини. Те са изключително важни за работата на сърцето и нервната система. Редовното ядене на пъстърва зарежда тялото с тонус, мозъка – с енергия, а освен това подобрява вида и структурата на косата и кожата. Омега-3-мастните киселини са безценни за сухата кожа, която има нужда от постоянно подхранване.

Описание

Пъстървата (Salmo trutta) е вид лъчеперка от семейство Пъстървови (Salmonidae).

Студеноводни риби е сборно несистематично наименование, използвано в рибовъдството за някои от видовете от семейство Пъстървови. В разговорния език те се наричат пъстърви, като групата обикновено включва дъговата, балканската, сивена пъстърва и хибридите между тях. Тези видове най-често обитават горните течения на реките, високопланинските езера и язовири, които са богати на кислород. Има дълго вретеновидно тяло. Наричат я постна риба, защото не съдържа почти никакви мазнини. Това е в резултат на непрекъснатото ѝ движение. Тя живее в горните течения на реките и във високопланинските езера, където водата тече много бързо и силно и когато стигне средното течение, където е топло, се връща в горното течение.

Разпространен е в Австрия, Андора, Беларус, Белгия, Великобритания, Германия, Гърнзи, Дания, Джърси, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Остров Ман, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Фарьорските острови, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Всички риби имат стопанско значение, като най-голямо значение в рибовъдството има дъговата пъстърва, която заедно с останалите представители от студеноводни са обект на спортния риболов. Подходящи за отглеждане са в рибовъдни стопанства с количество на разтворения във водата кислород над 7 мг/л и температура между 12 и 20°C, поради това се наричат студеноводни стопанства, а заради основните видове отглеждани в тях – пъстървови.

Ползи от пъстървата:
Пъстървата е една от храните, които е добре редовно да включваме в хранителното си меню. Подобно на сьомгата, пъстървата е изключително полезна, предимно заради високото си съдържание на омега-3 мастни киселини. Те са изключително важни за работата на сърцето и нервната система. Редовното ядене на пъстърва зарежда тялото с тонус, мозъка – с енергия, а освен това подобрява вида и структурата на косата и кожата. Омега-3-мастните киселини са безценни за сухата кожа, която има нужда от постоянно подхранване.

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org