Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Стриди

Стридите (Ostreidae) са семейство миди, широко разпространени в моретата и океаните.

Месото на стридите е много вкусно, но броят им в Черно море е малък и затова нямат стопанско значение.

Описание

Стридите (Ostreidae) са семейство миди, широко разпространени в моретата и океаните. Имат неправилна масивна черупка, с формата на вдлъбнатината, в която

лежат. Има ясни следи от напластяване. Двете части са несиметрични и различно дебели.

В Черно море се срещат 2 вида от род Ostrea. Големината им достига дължина 7 – 8cm и ширина 5 – 6cm. Единият вид живее в по-плитки води.  Другият се среща на дълбочина около 20m. Той има тънка и полупрозрачна черупка.

Лявата половина, на която скаридата лежи върху скалите, е по-голяма и по-дълбока от дясната.

Месото на стридите е много вкусно, но броят им в Черно море е малък, затова нямат стопанско значение.

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org