Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Миди

Мидите (Bivalvia, плочкохрили) са клас водни мекотели, тялото на които е съставено от глава, труп (туловище) и крак, и е защитено от две симетрични черупки. Включва около 30 000 вида, разпространени из всички морета и океани, като и известен брой сладководни представители.

Основните белези на мидите са примитивната, двустранна (билатерална) симетрия и неразвитата глава. Симетрията на тялото се подчертава от страничната му приплеснатост.

 

Описание

Мидите (Bivalvia, плочкохрили) са клас водни мекотели, тялото на които е съставено от глава, труп (туловище) и крак, и е защитено от две симетрични черупки. Включва около 30 000 вида, разпространени из всички морета и океани, като и известен брой сладководни представители.

Основните белези на мидите са примитивната, двустранна (билатерална) симетрия и неразвитата глава. Симетрията на тялото се подчертава от страничната му приплеснатост.

Черупките са свързани над свръзката им чрез гъвкаво сухожилие, което ги отваря, а един или два мускула от вътрешната страна позволяват бързото им затваряне. Изградени са предимно от калциев карбонат.

Кракът е най-често цилиндричен или езиковидно издаден, понякога завършва с диск подобно на коремоногите. С него мидите дълбаят дъното.

Хрилете са много големи и обгръщат тялото от двете страни. Предназначението им е не само дихателно, но и хранително – създаваното от тях движение на водата довежда планктона до устата. Едно от таксономичните имена на класа, вследствие на особената им форма, е Lamellibranchiata (пластинкохрилни). За първи път се появява сърце. Отделителната система е съставена от бъбреци, които представляват видоизменени метанефридии. Нервната система е изградена от няколко чифта ганглии, разположени в различни части на тялото и свързани помежду си чрез нервни връзки.

Мидите обхващат морски и сладководни, ровещи или прикрепени видове. Характерна особеност за мидите е закърнялата глава. Мантията покрива изцяло тялото като образува две странични гънки. Мидите са активни филтратори – използват за храна носените от водата органични частици. Повечето миди са разделнополови. Развитието им е с метаморфоза.

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org