Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Европейски сом

Сомът (Silurus glanis), още европейски сом, е сладководна риба, чието тяло е без люспи. На дължина вероятно достига до 5m, а на тегло – до 300kg (тези данни са от стари публикации и не са доказани). Официалният рекорд е 134,97kg – на сом, уловен в река По, Италия, през 2010г.

Сомът се лови по няколко начина:

  • от брега
  • от лодка на „влачене“
  • от лодка на „кльонк“

Могат да се използват както естествени, така и изкуствени примамки.

Описание

Сомът (Silurus glanis), още европейски сом, е сладководна риба, чието тяло е без люспи. На дължина вероятно достига до 5m, а на тегло – до 300kg (тези данни са от стари публикации и не са доказани). Официалният рекорд е 134,97kg – на сом, уловен в река По, Италия, през 2010г.

Зъбите на сома са остри и завити навътре. Отгоре тялото му е тъмно, а страните и корема са на петна. На горната челюст има две, а на долната – четири по-къси мустачки. Тези мустачки са осезателните органи на сома.

Разпространен е в Европа и Азия. В България се среща в Дунав, Струма, Тунджа, Марица, Янтра, Вит и техните притоци. Някои от големите язовири, които обитава сомът, са Въча, Студен кладенец, Кърджали, Ивайловград, Пясъчник, Йовковци, Жребчево, Тича и други.

Мъжкият сом прави на дъното гнездо и пази хайвера, снесен от женската.

Сомът е хищна риба и се храни с рибки, жаби, раци, насекоми, мекотели и дори по-дребни представители на собствения си вид. По-едрите могат да включат в менюто си дребни бозайници и водоплаващи птици.

Осезанието му е добре развито. Сомът е активен лятно време при по-висока температура на водата. През зимата ляга на дъното и изпада в летаргия. Пробужда се от зимен сън към средата на април и ловува до ноември, като активността му е най-голяма на дълбоко, заради по-топлата вода. В средата на лятото може да напада плячката си и по повърхността на водоемите.

Сомът се лови по няколко начина:

  • от брега
  • от лодка на „влачене“
  • от лодка на „кльонк“

Могат да се използват както естествени, така и изкуствени примамки.

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org