Преработка и директна дистрибуция на риба, рибни продукти и морски дарове.

Бял амур

Белият амур (Ctenopharyngodon idella) е риба, пренесена в България от Русия. Нейната родината са реките Амур и Усури в Далечния изток. Оттам, поради изключително ценните си стопански качества и най-вече бързия темп на растеж, рибата е изкуствено разселена в Европа и Америка. У нас първите амури са внесени още през 1964г.

На дължина достига над 120cm и тегло 32kg.

У нас се размножава само при заводски условия и се разселва в язовири и рибовъдни стопанства. Малките се хранят със зоопланктон, възрастните главно с висша водна растителност.

Белият амур е ценен обект на изкуствено развъждане.

Описание

*Източници на информация:
Рибите в България(М.Карапеткова и М.Живков 2010);
https://bg.wikipedia.org